پرتاب ۶۵ متری احسان حدادی و قطعی شدن مدال طلا

0:09