رقابت تماشایی تسلا مدل S با جت جنگنده، خودروی فرمول یک 6:37