شبیه سازی بین الحرمین توسط هیئت قمر بنی هاشم (ع) مرند 1:01