کلاچ اتوماتیک هوشمند ( کلاچ برقی , اتومید ) تندر نود ، بورقانی تهرانپارس 1:14