مانیتور و کروز کنترل فابریک مگان - اسمارت آپشن 0:50