نماهنگ شاد نیکو با صدای راتین رها / روز جهانی رقص 0:59