فیلم:نشست دبیران احزاب با رییس دفتر شورای نگهبان در استان یزد (قسمت سوم )

2:39