فیلم خاطرات آیت الله مکارم شیرازی از پیاده روی نجف تا کربلا 7:37