گیرنده دیجیتال موبایل تبلت اندروید مایجیکا PadTV PT360 4:00