موزیک ویدیو "دوست دارم زندگی رو" برای اولین بار 1:20:32