افتتاح شبکه اجتماعی هنرمندان(ستاره ها)باحضور حسن ریوندی 0:29