پرهیجان ترین و خنده دارترین اجرای حسن ریوندی در کنسرت 3:00