گزارش اکران مردمی فیلم عمار در منزل شهیدان زاهدی 4:57