برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 44 1:55