معرفی قطعات پکیج: برد الکترونیک. نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

0:34