دوربین 360 درجه داشبورد نیسان جوک، ایده خلاقانه نیسان 1:30