نصب کروز کنترل بر روی برلیانس سری3 - ماهان اسپرت 0:49