برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه یک/ بیست و ششم آبان 93 20:10