برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 19 1:58