آنباکسینگ قاب اکسترنال هارد دیسک ویولینک (WL-ST235) 2:08