حمله طرفداران ترامپ به فیلمبردار بی بی سی در ال پاسوی تگزاس

1:28