دوره شش ماهه آموزش ساخت ویدیو های تبلیغاتی (تیزر)

0:27