بازدید سردار غیب پرور از منطقه نیاز آباد شهرستان بندر ترکمن 0:58