✔آنونس قسمت (41) مجموعه عظیم آموزشی صفر تا صد گیتار با علیرضا نصوحی 3:02