برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 35 1:25