فیلم نجات زنبورداران گرفتار در سیل ایلام با بالگرد

0:57