گزارش شماره ۱۱ مهرگیتی از کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده 6:30