مراسم تجلیل از مقام کتابداران و کتابخوانان برگزیده استان تهران برگزار شد 6:07