برگزاری مراسم شب قدر توسط اسرا در زندان ابوغریب

6:46