نماهنگ وعده صادق - پایان داعش با وعده سردار سلیمانی 0:57