معجزه شکافته شدن دریا توسط حضرت موسی(با صدای دلنشین باسم کربلایی) 5:14