سومین همایش طب سنتی - پروفسور حسین خیراندیش - ویدیو سه 48:24