گزارش شبکه خبر از ششمین راهپیمایی «جاماندگان اربعین حسینی» 3:25