نصب رادار نقطه کور با کلید فابریک سراتو 2017 - ماهان اسپرت 0:46