مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی حقیقی برای خارجی ها چیست؟پرسش پاسخ 179 1:47