نیمه شعبان 1397 - گروه سرود بقیه الله (عج) تسوج 5:13