استاپ موشن سفر نوروزی 1397 | صداپیشه : بیژن باقری 1:52