خندوانه، 10 مهر 94، پشت صحنه آماده سازی کمدین ها 7:29