خندوانه، 5 شهریور 94، پشت صحنه آماده سازی کمدین ها 4:29