حرکت ماشین با استفاده از مکس اسکریپت (قسمت دوم) 9:52