اشکهای خیمنز، بازیکن تیم اروگوئه پیش از پایان بازی 0:8