نصب رادار نقطه کور بر روی اپتیما 2015 - ماهان اسپرت 0:50