رکورد کونیگزگ آگرا سرعت 457 کیلومتر Koenigsegg Agera RS 6:15