درگ تویوتا GT86، رکستون G4، کیا اپتیما و تویوتا پرادو 4:36