برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 22 2:11