نشست وزرای نفت ایران و هند در اتاق تهران برگزار شد

2:32