یادواره سرداران و 1500 شهید فرماندهی انتظامی تهران برگزار می شود 0:58