ولایت فقیه و حکومت اسلامی؛حجت الاسلام شبان نیاء؛ج اول 1:20:08