گرامیداشت پانزدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور 9:55