دعوت هنرمندان به جشنواره کودک و نوجوان و سیتی سنتر اصفهان 1:55